Nomos Tangente

Đồng hồ Nomos Tangente có nhiều thiết kế và mức giá khác nhau cùng với bộ máy đồng hồ cơ đúng tiêu chuẩn của một chiếc đồng hồ Đức.

Review Nomos Tangente

Bảng giá đồng hồ Nomos Tangente

 

Mã Đồng Hồ

Dòng Đồng Hồ

Kiểu Đồng Hồ

Tên Đồng Hồ Nomos

Giá Đồng Hồ Nomos (EUR)

101 Tangente Đồng hồ cơ tự lên dây manual Tangente Alphha, 3 atm, steel back 1460
139 Tangente Đồng hồ cơ tự lên dây manual  Tangente Alphha, 3 atm  1660 
131 Tangente Đồng hồ cơ trữ năng lượng Nomos Tangente date power reserve  2680